توانمندی ها

در این بخش با پروژه های انجام شده توسط شرکت فراپاکس شیراز از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ آشنا می شوید.

 در این بخش امکان استفاده به دوصورت تصویری (با تصویر، جزئیات و قابلیت تگ) و متنی (خلاصه اطلاعات با قابلیت سرچ) فراهم شده با کلیک برروی هر کردام از تب های زیر اطلاعات نمایش داده می شود

مجتمع مس سرچشمه کرمان

تجهیزات خاص, صنایع مس و فولاد

مجتمع مس سرچشمه کرمان

تجهیزات خاص, صنایع مس و فولاد

مجتمع مس سرچشمه کرمان

مخزن, صنایع مس و فولاد

مجتمع مس سرچشمه کرمان

مخزن, صنایع مس و فولاد

شرکت صبا باطری

مخزن, قابل حمل, اسید

نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

مخزن, نیروگاهی, اسید

پتروشیمی اراک

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

شرکت آبسازان گستر

مخزن, أب و فاضلاب, فیلترشنی

شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

مخزن, پتروشیمی, آب آشامیدنی

شرکت آب و فاضلاب اصفهان

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

مهندسین مشاور دریا بندر

مخزن, آب آشامیدنی, مخزن هوایی

شرکت پلیمر آریاساسول

مخزن, اسید, پتروشیمی

شرکت طراحی مهندسی فرایندکاو

مخزن, آب آشامیدنی, مخزن هوایی

شرکت پتروشیمی اراک

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

شرکت آب فاضلاب اصفهان

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

شرکت آب فاضلاب شهرکرد

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

شرکت لاستیک دنا

مخزن, قابل حمل, اسید

شرکت ذوب‌ آهن اصفهان

مخزن, صنایع مس و فولاد, اسید

شركت پتروشیمی شیراز

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

شركت پتروشیمی شیراز

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

مخزن, لایه گزاری, پتروشیمی

شرکت فرابرد

مخزن, آب آشامیدنی

شرکت فهیم کاران جوان

مخزن, لایه گزاری

ردیفمحصولکارفرماپیمانکارمحل نصبتعدادسیالحجم m3تاریخ
1Domeمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمان2Cl, NO₂, NO, SO₂, SO, H₂SO₄1331384
2برج جدا کنندهمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمان1SO₂,N₂, CO, CO₂581384
3مخزنمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمان1H₂SO₄831384
4مخزنمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمان2H₂SO₄641384
5مخزنمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمانمجتمع مس سرچشمه کرمان1SO₂,N₂, CO, CO₂…21384
6مخزن حاملشرکت صبا باطریشرکت هیربدانکارخانه صبا باطری1اسید سولفوریک151385
7مخزننیروگاه سیکل ترکیبی نکاشرکت هیربداننیروگاه سیکل ترکیبی نکا1 هیدروکسید سدیم371385
8مخزنپتروشیمی اراکپتروشیمی اراکپتروشیمی اراک2اسید فسفریک101385
9زه کششرکت آب و فاضلاب اصفهانشرکت آب و فاضلاب اصفهاناصفهان86آب-1385
10فیلتر شنیتصفیه خانه چابهارشرکت توازن فرابچابهار2آب دریا131385
11مخزنشرکت ENI ایتالیاPIDECتوسعه میدان نفتی دار خویین1آب آشامیدنی41386
12فیلتر شنیشرکت ENI ایتالیاPIDECتوسعه میدان نفتی دار خویین1فیلتر شنی311386
13هواییمهندسین مشاور دریا بندرشرکت مهندسی پارس تکنوبندرلنگه1آب آشامیدنی351386
14مخزنشرکت پلیمر آریاساسولشرکت مهندسین مشاور سازهشرکت پلیمر آریاساسول3اسید سولفوریک1.51386
15هواییشرکت ایتسنشرکت طراحی مهندسی فرایندکاوطرح پتاس خور و بیابانک1آب آشامیدنی231386
16مخزنپتروشیمی اراکشرکت راهکار صنایع نوینپتروشیمی اراک1اسید هیدروکلریک151386
17مجرای انتقال گازشرکت چوب و کاغذ مازندران-شرکت چوب و کاغذ مازندران1SO2-1386
18منهولآب و فاضلاب شهرکردشرکت فراسانشهرکرد120پساب شهری-1386
19منهولآب و فاضلاب اصفهانشرکت فراساناصفهان450پساب شهری-1386
20هیدروفنصنایع الکترونیکشرکت فراسان----1386
21مخزن حاملشرکت لاستیک دنا-کارخانه لاستیک دنا1اسید کلریدریک221386
22مخزنذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان1اسید هیدروکلریک141387
23مخزنپتروشیمی شیراز-پتروشیمی شیراز1اسید هیدروکلریک31387
24مخزنپتروشیمی شیراز-پتروشیمی شیراز1اسید هیدروکلریک31387
25پسابرستوران فجر سپاهتبرید جام جمرستوران فجر سپاه1چربی گیر1.51387
26مخزنشركت بهره برداري نفت و گاز گچسارانزیباراه گچسارانشركت بهره برداري نفت و گاز گچساران1گازوئیل-1387
27مخزنشرکت فرابرد-کارخانه فرابرد1آب آشامیدنی51387
28مخرنشرکت فهیم کاران جوان--1کازوئیل-1387
29مخرنشرکت فراسان-کارخانه فراسان1آب31387
30مخزنشرکت فراسان-کارخانه فراسان3آب آشامیدنی351387
31مخزنشرکت فراسان-کارخانه فراسان1آب3.51387
32مخزنشرکت گاز پارسیانشرکت پلیگون سازهپالایشگاه گاز گچساران1آب آشامیدنی1001387
33استوانه ایفولاد غرب آسیاشرکت فن گستر پارسفولاد غرب آسیا9اسید کلریدریک501388
34Striping towerپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1H₂SO₄ H₂1.51388
35مخرنپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1H₂SO₄0.5801388
36مخرنپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1آب0.7101388
37مخرنپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1آب1.51388
38مخرنپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1H₂SO₄151388
39داکتپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان1H₂SO₄-1388
40کپ مبدل حرارتیپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان2H₂SO₄-1388
41حوضچهپالایشگاه آبادانPIDECبازسازی فاز 3 پالایشگاه آبادان40 متر مربعH₂SO₄-1388
42مخزنشرکت آب و فاضلاب گیلان-شهرستان املش1آب آشامیدنی501388
43مخزنپروفیل ساوه-پروفیل ساوه1اسید101388
44مخزنپتروشیمی جم-پتروشیمی جم2HCl, NaOH201388
45مخزنشرکت تشرین سوریهمپنا توسعه 2نیروگاه شیکل ترکیبی تشرین سوریه3آب دمین2001388
46مخزنشرکت تشرین سوریهمپنا توسعه 2نیروگاه شیکل ترکیبی تشرین سوریه2آب دمین201388
47مخزنشرکت تشرین سوریهمپنا توسعه 2نیروگاه شیکل ترکیبی تشرین سوریه240آب دمین-1388
48مخزنپتروشیمی جممهارفن ابزارپتروشیمی جم1آب51388
49مخزنپتروشیمی مارون-پتروشیمی مارون2Hcl101388
50مخزنپتروشیمی کاویان-پتروشیمی کاویان1آب31388
51کپ مبدل حرارتیپتروشیمی زاگرس-پتروشیمی زاگرس2آب دریا-1388
52لوله PVC-FRPپتروشیمی بندر امامشرکت کالای پتروشیمیپتروشیمی بندر امام30 متر-1388
53بدنه رباتشیوا فناوران-دانشکاه---1388
54مخزنفولاد مبارکه اصفهان-فولاد مبارکه اصفهان4آب1.61389
55مخزنپتروشیمی مبینشرکت کالای پتروشیمیپتروشیمی مبین5اسید کلریدریک241389
56مخزنمجتمع فولاد گیلان-سایت اسید شویی مجتمع فولاد گیلان5HCl, FeCl2, FeCl3351389
57مخزنپتروشیمی آبادان-پتروشیمی آبادان2NaCl321389
58اسپولپتروشیمی کیمیاشرکت کالای پتروشیمیشرکت کالای پتروشیمی25 ستآب دریا-1389
59مخزنشرکت پلیمر پارس-شرکت پلیمر پارس1آب شور121389
60مخزنقند و خرما مینو-قند و خرما مینو1NaOH161389
61مخزنمجتمع شیلات زرآبادشرکت مهندسی پارس تکنومجتمع شیلاد زرآباد4بنزین و کازوئیل421389
62تیر چراق برقمجتمع شیلات زرآبادشرکت مهندسی پارس تکنومجتمع شیلاد زرآباد49--1389
63فلومترشرکت آب وفاضلاب استان گیلان-شرکت آب وفاضلاب استان گیلان1--1389
64مخزنهتل شیراز-هتل شیراز9آب 151389
65مخزنهتل شیراز-هتل شیراز1گازوئیل301389
66ترانکهتل شیراز-هتل شیراز1389
67منهولهتل شیراز-هتل شیراز4500 متر--1389
68مخزنآلتون اشتات-آلتون اشتات1--1389
69مخزنشهرک صنعتی همایجانشرکت شهرک های صنعتی فارسشهرک صنعتی همایجان3آب آشامیدنی2001389
70مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا1HCl801389
71مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا1اسید های ضعیف معدنی501389
72مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا2اسید های ضعیف معدنی3.81389
73مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا1هیپوکلریت سدیم2381390
74مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا2HCl11389
75مخزنمرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا-مرکز خدمات فنی دیبا انرژی سینا2NaClo2.81389
76فیلتر شنیشرکت وهنگ ساران-تصفیه خانه قشم3آب دریا301389
77مخزننیروگاه سیکل پره سرمپنا توسعه 2نیروگاه سیکل پره سر1NaOCl601389
78مخزننیروگاه سیکل پره سرمپنا توسعه 2نیروگاه سیکل پره سر1نمک401389
79اسپولشرکت چوب و کاغذ مازندران-شرکت چوب و کاغذ مازندران1SO2-1389
80اسپولپتروشیمی پارسشرکت کالای پتروشیمیپتروشیمی پارس1--1389
81کپشرکت ارسا ساختمانشرکت ارسا ساختمان1بخار آب261389
82فن رینگنیروگاه سیکل ترکیبی اصفهانشرکت مپنا توسعهنیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان38 ست--1389
83فن رینگنیروگاه سیکل ترکیبی آبادانشرکت مپنا توسعهنیروگاه سیکل ترکیبی آبادان38 ست--1389
84مخزنپتروشیمی بندر امامشرکت توسعه انرژی بیناپتروشیمی بندر امام3هیدروکسید سدیم - سدیم کلرید0.21389
85اتصالات cpvcپتروشیمی کیمیا-پتروشیمی کیمیا254آب شور-1390
86مخزن pvc-frpپتروشیمی کیمیا-پتروشیمی کیمیا1Cholorinated NacL131390
87پرده آب بندآب و فاضلاب شیرازشرکت پارس مارونآب و فاضلاب شیراز13آب-1390
88مخزنشرکت پتروشیمی آبادان-پتروشیمی آبادان1آب ژاول221390
89مخزنپایانه گل و گیاه شمال کشورآینده سازان بهشت پارسپایانه گل و گیاه شمال کشور1گازوئیل101390
90مخزنپایانه گل و گیاه شمال کشورآینده سازان بهشت پارسپایانه گل و گیاه شمال کشور4آب آشامیدنی161390
91مخزنشرکت آب و فاضلاب رستم آبادشرکت آب و فاضلاب استان گیلانشرکت آب و فاضلاب رستم آباد1آب آشامیدنی501390
92لوله یک سر مسدودشرکت آب و فاضلاب روستایی سپیدان-شرکت آب و فاضلاب روستایی سپیدان2آب-1390
93تبدیلفولاد امیرکبیر کاشان-فولاد امیرکبیر کاشان1اسید-1390
94اتصالات PVC-FRPپتروشیمی جم-پتروشیمی جم1اسید سولفوریک 98%-1390
95فیلترشنیتصقیه خانه قشمشرکت وهنگ سارانتصقیه خانه قشم3آب دریا271390
96مخزنتاپ سرویس-تاپ سرویس1آب و فوم آتش نشانی5.51390
97اسپولشرکت نفت فلات قاره-شرکت نفت فلات قاره لاوان1آب دریا-1390
98درب منهولآب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد-آب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد140--1390
99شیت کامپوزیتیشرکت آب و فاضلاب شیرازدنا دژ سازان شرقشرکت آب و فاضلاب شیراز3آب-1390
100مخزنشرکت آب و فاضلاب استان گیلان-شرکت آب و فاضلاب رودبار1آب آشامیدنی501390
101درب منهولشرکت آب و فاضلاب استان دهشتآب و فاضلاب کهکیلویه و بویراحمدشرکت آب و فاضلاب استان دهشت140--1390
102ساپورتشرکت ساریاک-33--1390
103کول (زه کش)جهاد کشاورزی فارسسپیدان100آب-1390
104ورقپتروشیمی اروند-پتروشیمی اروند22--1390
105reducerفولاد امیرکبیر کاشان-فولاد امیرکبیر کاشان1اسید-1390
106subendپتروشیمی اروند-پتروشیمی اروند16آب نمک-1390
107زانو 34 درجهآرین راشین-ماه شهر28آب -1390
108شیت کامپوزیتیشرکت آب و فاضلاب شیرازشرکت پارس مارونشرکت آب و فاضلاب شیراز7آب 1390
109زانو 45 درجهپتروشیمی اروند-پتروشیمی اروند16آب نمک-1390
110مخزندانشگاه صنعتی شیراز-دانشگاه صنعتی شیراز3آب 5.51390
111مخزنپتروشیمی کرمانشاه-پتروشیمی کرمانشاه1آب ژاول151390
112کوپلینگشرکت کوپله-شرکت کوپله10آب-1390
113درب منهولشهرداری منطقه 18 تهران-معابر شهری1702--1390
114اسپولدانشگاه صنعتی شهرضا-دانشگاه صنعتی شهرضا1آب نمک0.21390
115درب منهولشرکت آب و فاضلاب کرمانشاه-شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه350--1390
116اتصالات PVC-FRPپتروشیمی تندگویان-پتروشیمی تندگویان60اسید-1390
117اتصالات PVC-FRPپتروشیمی تندگویان-پتروشیمی تندگویان237اسید برومیک-1390
118اتصالات PVC-FRPپتروشیمی کیمیاشرکت specپتروشیمی کیمیا101اسید کلریدریک-1390
119فیلترشنیتصقیه خانه قشمشرکت وهنگ سارانتصقیه خانه قشم4آب دریا271390
120فیلترشنیتصقیه خانه قشمشرکت وهنگ سارانتصقیه خانه قشم5آب دریا271390
121درب منهولشرکت بوم شهر- 149 واحد مسکونی ماهشهر45--1390
122منهولآب و فاضلاب روستایی فارسسپید طرح پارسشیراز29--1390
123لوله دو سر مسدودمپنا-عسلویه70اسید-1390
124مخزن تاپ سرویس-تاپ سرویس1آب و فوم آتش نشانی5.51390
125مخزن پنلی هواییشرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی-روستای ملکان1آب آشامیدنی2001390
126تجهیزات تصفیه-شرکت عمرابساوه6 ست-1390
127کول (زه کش)جهاد کشاورزی خراسان رضوی-جهاد کشاورزی مشهد - شهرستان زاوه400آب-1391
128کپپتروشیمی رازی-پتروشیمی رازی1--1391
129حوضچهرادکار طوسرادکار طوسمشهد133-1391
130شیت کامپوزیتیشرکت آب و فاضلاب شیرازدنا دژسازان شرق20آب-1391
131اسپولنفت و گاز گچساران-نفت و گاز گچساران1اسید سولفوریک-1391
132کول (زه کش)جهاد کشاورزی فارس-روستای دم قنات100آب-1391
133مخزن ذخیرهآب و فاضلاب روستایی فارس-آب و فاضلاب روستایی فارس2آب101391
134غیر هندسیتاپ سرویس-نصب روی ماشین آتش نشانی1آب و فوم آتش نشانی41391
135رابرفولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا330اسید کلریدریک-1391
136نوین صنعت نصر-----1391
137سیلندریشرکت کلران-شرکت کلران1آب نمک کلردار0.91391
138سرویس بهداشتیپرناک بنای اردبیل-پرناک بنای اردبیل5--1391
139لوله دو سر مسدودمپنامپنا70سیالات اسیدی-1391
140pvc - frpپتروشیمی آب نیرو-پتروشیمی آب نیرو1اسید سولفوریک101391
141کول (زه کش)سازمان جهاد کشاورزی اسفراین-روستای ایرج1185آب-1391
142حوضچهشرکت آب و فاضلاب روستایی گرمسار-شرکت آب و فاضلاب روستایی گرمسار1آب-1391
143نیئلشرکت نوین صنعت نصر-بوشهر4آب دریا-1391
144شرکت فولاد امیرکبیر کاشان-شرکت فولاد امیرکبیر کاشان1391
145مخزن ذخیرهقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء-عسلويه فاز 22 و 242آب ژاول51391
146مخزن ذخیرهپتروشیمی آبادان-پتروشیمی آبادان1آب ژاول1391
147مخزن pvdfفولاد مبارکه اصفهان-فولاد مبارکه اصفهان120 متراسید برومیک-1391
148کاورشرکت پتروشیمی جمشرکت توربو جنراتورشرکت پتروشیمی جم11391
149اسپولدانشگاه صنعتی شهرضا-دانشگاه صنعتی شهرضا1--1391
150پره آب بندشرکت آب و فاضلاب شیرازشرکت آب شکن سازهشرکت آب و فاضلاب شیراز3آب-1391
151غیر هندسیشرکت گواه ایران خودرو-ماشین آتش نشانی1آب و فوم آتشنشانی-1391
152غیر هندسیشرکت سنگین کار صنعت-ماشین آتش نشانی1آب و فوم آتشنشانی-1391
153کپدیبا انرژی سینا-دیبا انرژی سینا2--1392
154سیلندریپالایشگاه سوم پارس جنوبی-پالایشگاه سوم پارس جنوبی1اسید کاستیک71392
155سیلندیشرکت وهنگ ساران--3آب151392
156لولهشرکت پتروسینا آریا-شرکت پتروسینا آریا-آب شور-1392
157لولهشرکت پتروسینا آریا-شرکت پتروسینا آریا-آب شور-1392
158درب منهولهتل شیراز-هتل شیراز1پساب شهری-1392
159درب منهولشهرداری منطقه 18 تهرانشرکت جهان اقتصادشهرداری منطقه 18 تهران1500--1392
160سیلندریپتروشیمی پردیس-پتروشیمی پردیس1اسید کلریدریک71392
161تیل تاورپتروشیمی آبادان-پتروشیمی آبادان2آب + گاز HCL0/61392
162لوله-شرکت آریا نفت شهاب-آب شور-1392
163سیلندریشرکت آب و فاضلاب استان گیلان-شهرستان املش1آب401392
164لوله-شرکت پترو پایدار ایرانیان--آب شور-1392
165درب منهول-شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب -120--1392
166سیلندریمجتمع فولاد گيلان-مجتمع فولاد گيلان1اسید کلریدریک351392
167برجپتروشیمی آبادان-پتروشیمی آبادان1آب ژاول51392
168سیلندریفولاد مبارکه اصفهان-فولاد مبارکه اصفهان1FeCl3601392
169لوله دو سر فلنجدانشگاه بابل-دانشگاه بابل1--1392
170قیفشرکت فولاد خوزستان-شرکت فولاد خوزستان2پساب انسانی-1392
171سیلندریمجتمع فولاد امیرکبیر کاشان-مجتمع فولاد امیرکبیر کاشان2اسید کلریدریک501392
172برجشیمی تکس آریا-شیمی تکس آریا---1392
173اتصالات pvc-frpپتروشیمی بندرامام-پتروشیمی بندرامام30--1392
174درب منهولشرکت گاز استان فارس-شرکت گاز استان فارس10--1392
175ذخیرهپالایشگاه اول پارس جنوبی-پالایشگاه اول پارس جنوبی2Altreat 40011392
176ذخیرهپالایشگاه اول پارس جنوبی-پالایشگاه اول پارس جنوبی1آب کلردار0.81392
177درپوش مخزنشرکت آب و فاضلاب تهرانژرف کارجمتصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران152پساب آنسانی-1392
178لوله Cpvc+Frpپتروشیمی تندگویان-پتروشیمی تندگویان---1392
179اتصالات Cpvc+Frpپتروشیمی تندگویان-پتروشیمی تندگویان40--1392
180فن بل-مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)-33 ست--1392
181سیلندریشرکت فرابرد-شرکت فرابرد4آب501392
182غیرهندسیشرکت گواه ایران خودرو-نصب روی ماشین آتش نشانی2آب و فوم اتش نشانی41392
183اسید رسیورشرکت پتروشیمی آبادان-شرکت پتروشیمی آبادان-21392
184درب منهولشرکت آب و فاضلاب شیراز-شرکت آب و فاضلاب شیراز100--1392
185پالت نشتی گیرپالایشگاه اول پارس جنوبی-پالایشگاه اول پارس جنوبی25--1393
186اسپولشرکت پتروشیمی پارس-شرکت پتروشیمی پارس1آب دریا-1393
187سیلندریشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی-شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی2آب ژاول0/51393
188کیت اتصال چسبی-شركت مهندسي و ساخت صنايع نفت-100HCl-1393
189سیلندری-شرکت پتروگاز ایلیا-1آب نمک141393
190سیلندری-شرکت پتروگاز ایلیا-1کربنات سدیم231393
191لوله-شرکت پتروگاز ایلیا--سدیم-1393
192غیر هندسیشرکت گواه ایران خودرو-نصب روی ماشین آتش نشانی1آب و فوم آتش نشانی41393
193پالونکشرکت آب منطقه ای یزد--30آب شرب-1393
194اتصالات pvc-frpپتروشیمی کیمیا بندرامام--82HCl-1393
195درب منهولشرکت فولاد خوزستان-شرکت فولاد خوزستان10--1393
196درپوش مخزنشرکت فاضلاب تهران-تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران28پساب آنسانی-1393
197سیلندریشرکت آبسان زلال خاورمیانه-شرکت آبسان زلال خاورمیانه4آب نمک121393
198سیلندریهيأت رئيسه مهندسان كيش 2-هيأت رئيسه مهندسان كيش 22آب شرب-1393
199کانال GRPشرکت گلسافر-شرکت گلسافر1آب شرب-1393
200سیلندریشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه-شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه1آب ژاول101393
201سیلندریپتروشيمي كيميا بندر امامپتروشيمي كيميابندر امام خميني ماهشهر1آب كلردار4.51393
202سیلندریپتروشيمي كيميا بندر امامپتروشيمي كيميابندر امام خميني ماهشهر1آب كلردار11393
203سیلندریپتروشيمي كيميا بندر امامپتروشيمي كيميابندر امام خميني ماهشهر1آب كلردار101393
204سیلندریپتروشيمي كيميا بندر امامپتروشيمي كيميابندر امام خميني ماهشهر1اسيد سولفوريك 70%151393
205رزینپتروشيمي اروندپتروشيمي اروندماهشهر5001393
206رينگ GRVفولاد اميركبير كاشانشركت فولاد اميركبير كاشانکاشان41393
207فن بلتوسعه مپنا 1شركت مپناکرمان28 ست1393
208 مواد و متريالشركت فولاد اميركبير كاشانشركت فولاد اميركبير كاشانکاشان1393
209پتروشيمي رازيپتروشيمي رازيماهشهر1393
210سيو پليت و استرينرشركت فولاد اميركبير كاشانشركت فولاد اميركبير كاشانکاشان5اسيد كلريدريك1393
211لولهفاز 15 و 16 پارس جنوبيپترو كاران شفق كيشعسلویه6 مترآب دریا1393
212درب منهولشركت گاز استان فارسشركت گاز استان تهرانشیراز1201393
213لولهپترو كاران شفق كيشعسلویه36 مترآب دریا1393
214پنلیپتروشيمي پارس1آب501393
215نوين سازان افلاك3سوخت451393
216صفحه كنگره اي موجدارشهبداك جنوب4301393
217اسپولمپنا بويلر21393
218سیلندریشركت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایرانI.O.E.C.پارس جنوبی2آب ژاول0/51393
219سیلندریشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاهشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه1آب ژاول1393
220کانال GRPگاسافر2آب شرب20متر1393
221مخزن PVC+FRPپتروشیمی کیمیا بندر امامپتروشیمی کیمیا بندر امام1سولفوریک اسید151393
222مخزن GRPپتروشیمی کیمیا بندر امامپتروشیمی کیمیا بندر امام1آب کلردار101393
223مخزن GRPپتروشیمی کیمیا بندر امامپتروشیمی کیمیا بندر امام1اب پساب4.51393
224مخزن PVC+FRPپتروشیمی کیمیا بندر امامپتروشیمی کیمیا بندر امام1آب کلردار11393
225استرنیرفولاد امیرکبیر کاشانفولاد امیرکبیر کاشان1HCL0.021393
226فن رینگفن رینگ30--1393
227سیلندریمجتمع فولاد سرمد آبسان زلالمجتمع فولاد سرمد (ابرکوه یزد)4آب نمک211393
228اتصالات PVC+FRPپتروشیمی کیمیا بندر امام1393
229سیلندریشركت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایرانپترو گاز ایلیاپارس جنوبی1سدیم کربنات231393
230سیلندریشركت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایرانپترو گاز ایلیاپارس جنوبی1آب نمک91393
231سیلندریمهندسان کیش2آب1393
232لولهدانشگاه نوشیروانی بابلدانشگاه نوشیروانی بابل12 مترآب دریا1394
233سل آب ژاول سازیمدیریت تولید برق نکانيروگاه برق نكا10آب ژاول0/0161394
234لولهپترو كاران شفق كيشفاز هاي 15 و 16 پارس جنوبی6آب دریا1394
235لولهپترو كاران شفق كيشفاز هاي 22 و 24 پارس جنوبی642 مترآب دریا1394
236اتصالات PVC-FRPپتروشيمي كيميا بندر امامپتروشيمي كيميا بندر امام80اسید کلریدریک1394
237لوله و پره آب بندشرکت فولاد کاوه جنوب کیششرکت ملی ساختمانشرکت فولاد کاوه جنوب کیش3آب دریا1394
238لوله و پره آب بندشرکت فولاد کاوه جنوب کیششرکت ملی ساختمانشرکت فولاد کاوه جنوب کیش4آب دریا1394
239لولهشرکت بهره برداري نفت و گاز غربشرکت فنی و تاسیساتی شباهنگ وحدتچشمه خوش كرمانشاه250 مترآب نمک1394
240سیلندریپتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان1اسید کلریدریک101394
241منهولشرکت آهن و فولاد ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع271394
242لولهپالایش گاز پارسیانشرکت مهندسی فراب صنعتپالایش گاز پارسیان3 مترفاضلاب1394
243روکش گنبد مسجدپتروشیمی مبینپتروشیمی مبین11394
244تسمه کامپوزیتیشرکت فولاد کاوه جنوب کیششرکت فولاد کاوه جنوب کیش1281394
245سیلندریپتروشیمی مهرپتروشیمی مهر1اسید کلریدریک251394
246لولهپتروشیمی مهرپتروشیمی مهر63 متراسید کلریدریک1394
247لولهشرکت فولاد کاوه جنوب کیششرکت ملی ساختمانشرکت فولاد کاوه جنوب کیش25 مترآب دریا1394
248درب منهولشرکت گاز استان فارس-معبر شهری101394
249سیلندریشركت سروك آذر-ميدان نفتي آذر1آب شرب?1394
250لولهپتروکاران شفق کیش-فاز هاي 22 و 24 پارس جنوبی126 مترآب دریا1394
251پنلیمجموعه ورزشی بهاران-مجموعه ورزشی بهاران1آب استخر241394
252درب منهولشركت گاز استان فارسشرکت ساختمانی و تاسیساتی پیام آوران ندای فارسمعابر شهری110-1394
253سیلندریپتروشیمی کیمیا-پتروشیمی کیمیا1HCl121394
254سیلندریپتروشیمی کیمیا-پتروشیمی کیمیا1HCl161394
255درپوش کامپوزیتشرکت آب و فاضلاب قمشركت زلال ايرانشهرستان قم77فاضلاب شهری1394
256فن رینگنیروگاه بهبهانمپنا توسعه 1نیروگاه بهبهان32 ست-1394
257اسپولپتروشیمی پارسپتروشیمی پارس20آب آتش نشانی1394
258قیفشرکت بین المللی ساروج بوشهركارخانه سيمان كنگان11394
259قیفشرکت بین المللی ساروج بوشهركارخانه سيمان كنگان11394
260نفت و گاز گچساراننفت و گاز گچساران1آب صنعتی31394
261درب منهولسازمان ويژه منطقه اقتصاديشرکت فرابردسازمان ويژه منطقه اقتصادي551394
262تعمیر و نگهدارینیروگاه برق نکا20آب ژاول1394
263پدل پایپشرکت مهندسی تاراکنارک چابهار281394
264کوپلینگسنگ پايه سپاهان85آب1394
265لولهپالایشگاه شیراز14 مترآب شرب1394
266درب منهول201394
267سیلندریشرکت گلوکزان-شرکت گلوکزان2HCL401394
268سیلندریشرکت گلوکزان-شرکت گلوکزان4حنثی ساز اسید و باز801394
269کلمپ فلزیشرکت گلوکزان-شرکت گلوکزان1394
270اسپول CPVC-FRPشرکت پتروشیمی غدیرشرکت پتروشیمی غدیر22HCL1394
271فن رینگنیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیانمپنا توسعه 1نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان321394
272سیلندریشرکت ملی صنایع مس ایرانشرکت کانی مسمجتمع مس سرچشمه کرمان31031394


search