شرکت ذوب‌ آهن اصفهان

شرکت ذوب‌ آهن اصفهان

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت ذوب‌ آهن اصفهان - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
HCl ذخیره 14
قطر 2700 طول 2450

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  44  anti acid

Date

27 مرداد 1395

Tags

مخزن, صنایع مس و فولاد, اسید

search