اخذ ‫گواهينامه تائيد توانمندي فناورانه‬ ‬

گواهینامه تایید توانمندی فناورانه جهت طراحی و ساخت قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه

گواهینامه تایید توانمندی فناورانه جهت طراحی و ساخت مخازن کامپوزیتی حمل و نگهداری میعانات نفتی

گواهینامه تایید توانمندی فناورانه جهت طراحی و ساخت مخازن کامپوزیتی اتمسفریک و تحت فشار جهت حمل و نگهداری مواد شیمیایی یا آب آشامیدنی

گواهینامه تایید توانمندی فناورانه جهت طراحی و ساخت اتصالات یکپارچه کامپوزیتی تحت فشار


search