21

فن رینگ های (فن بل) تولیدی شرکت فراپاکس به صورت چند پارچه و با اجزای GRP تولید می شوند. شکل خاص این فن رینگ ها و دقت ابعادی آنها کارایی ایرودینامیک بهینه مجموعه فن را تضمین می کند. به طوری که طراحی غلط و عدم دقت ابعادی در فن رینگ های تولیدی می تواند با ایجاد جریان گردابی در اطراف پره های فن، سیستم سرمایش را مخدوش نماید.

ویژگی های فن رینگ های تولیدی شرکت فراپاکس:

  • دوام بسیار زیاد در برابر آثار مخرب محیطی همچون نور خورشید و رطوبت محیط
  • نسبت بالای خاصیت استحکام به وزن پاره های فن رینگGRP  
  • شکل خاص (پوسته ی دو انحنایی)فن رینگ که موجب افزایش کارایی آن می شود
  • کاهش انتقال ارتعاشات به سازه به واسطه استحکام و سفتی بالای فن رینگ

مزایای طراحی چند پارچه:

  • سهولت نصب در سایت وکاهش هزینه های نصب به واسطه طراحی چندپاره فن رینگ
  • سهولت تعمیر و تعویض اجزای فن رینگ در صورت تخریب بخشی از آن
  • قابلیت قالب گیری آسان و در نتیجه دقت بالای ابعادی محصول نهایی

search