49

مخازن ذخیره ترکیبات شیمیایی

از مخازن GRP در محدوده وسیعی از انواع مواد شیمیایی، اسیدها و بازها و به‌ویژه اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سولفوریک و مخلوط آن‌ها و نیز مواد نفتی و روغنی در دماهای مختلف می‌توان استفاده کرد.

مزایای استفاده از مخازن ذخیره ترکیبات شیمیایی GRP:

با استفاده از این مخازن هزینه‌های سیستم کنترل خوردگی ناشی از مواد شیمیایی حذف می‌شوند بنابراین این مخازن از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهند بود. این مخازن در برابر نشتی احتمالی ترکیبات شیمیایی مقاومت بالایی دارند بنابراین ایمنی بالای زیست محیطی را تضمین می‌کنند. ایمنی استفاده از این مخازن با توجه به مقاومت مکانیکی بالای آنها در برابر حوادث محیطی زیاد می‌باشد.

 


search