مخازن ذخیره آب و فوم آتشنشانی

الزامات ایمنی و بهداشتی، موجب استفاده روزافزون از مخازن ذخیره آب آتشنشانی زیرزمینی و روزمینی از جنس مواد GRP شده است. این الزامات شامل کدهای NFPA برای طراحی مخازن زیرزمینی GRP جهت ذخیره آب آتشنشانی و همینطور کد NFPA 1142 جهت تامین آب آتشنشانی در مناطق شهری و روستایی می باشد. این مخازن می توانند جهت حمل آب و فوم آتشنشانی مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای مخازن ذخیره آب و فوم آتشنشانی کامپوزیتی

anti uv

استفاده از مواد مقاوم به UV در لایه خارجی و مقاومت بالا به شرایط محیطی

تجهیزات

تعداد تجهیزات داخلی شامل موج گیر، سرریز (Overflow)، محل نصب شناور، حوضچه لجن گیر

جانمایی

تلورانس های دقیق به منظور قرارگیری صحیح مخزن در یک چارچوب از پیش ساخته

آتش

مقاومت بالا در برابر آتش

انفجار

کمترین میزان خسارت در انفجارات احتمالی

حجم

توانایی ذخیره حجم بالای آب بعنوان تکمیل کننده سیستم تحت فشار آب شهری

عمرمفید

عمر مفید حداقل ۵۰ سال

صیقلی

صیقلی بودن سطوح داخلی مخزن

طراحی

با توجه به حساسیت های ناشی از الزامات استاندارد مخازن آب آتش نشانی سیار GRP، طراحی این مخازن با در نظر گرفتن بارهاي ديناميكي ناشي از جابجايي سيال در مخزن، بارهاي استاتيكي ناشي از فشار سيال وبارهاي وارده به مخزن ناشي از تمركز تنش در محل اتصال مخزن به شاسی ماشین انجام می شود. بدین منظور، بخش های مختلف این مخازن به روش المان محدود مورد تحلیل تنش قرار می گیرد.

طراحی
ansys

مواد اولیه

مواد اولیه مورد استفاده در مخازن GRP در شرکت فراپاکس شیراز در مراحل متعدد مورد آزمایش های مختلف مکانیکی وشیمیایی قرار می گیرند.این آزمون هاشامل کنترل کارایی بلندمدت مواد اولیه ،خواص مکانیکی وخواص شیمیایی می باشند که در مراحل مختلف ساخت شامل کنترل قبل از تولید، کنترل حین تولید و آزمون های نهایی توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می گیرند. این آزمون ها  بر اساس استانداردهای بین المللی ASTM، BS، EN ،ISO و سایر استانداردهای مورد درخواست مشتری انجام می گیرد.

آزمایشگاه 3
آزمایشگاه 13
آزمایشگاه


search