13

 شرکت فراپاکس شیراز طبق روال سنوات گذشته آخرین دستاوردهای خود را در نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز ارایه نمود که با استقال گسترده مدیران و کارشناسان روبرو شد، همچنین جناب آقای مهندس رکن الدین جوادی مدير عامل شركت ملي نفت ايران در جریان توانمندی های شرکت قرار گرفتند.


search