46

مخازن سیلندری

معرفی: یکی از مخازن تولیدی شرکت فراپاکس٬ مخازن کامپوزیتی به شکل استوانه‌ای می‌باشد که به صورت‌های مختلف به کار می‌روند. این نوع مخازن بر حسب نیاز مشتری می‌توانند به صورت یک جداره و دو جداره ساخته شوند. از مهمترین ویژگی‌های این مخازن خواص ضد خورندگی این مخازن نسبت به مواد خورنده می‌باشد. معمولا از آنجا که بیشتر مخازن مورد استفاده در صنعت به صورت سیلندری می‌باشند مخازن با این شکل خاص کاربرد بالایی دارند.

کاربردها:

مخازن سیلندری GRP تحت فشار: به دلیل فشار بالا٬ این نوع مخازن از مقاومت بالایی نسبت به وزن خود برخوردار می‌باشند.

مخازن سیلندری GRP دفنی: این نوع مخازن که به صورت افقی می‌باشند، معمولاً جهت ذخیره مواد سوختی مانند بنزین و نفت و یا جهت ذخیره پساب فاضلابی یا آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گونه مخازن مقاومت بالایی به خوردگی مواد ذخیره و بخار ناشی از این گونه مواد و همچنین به رطوبت زمین دارا می‌باشند. همچنین به دلیل استفاده از رزین مناسب٬ این نوع مخازن از خاصیت ضد اشتعال بالایی برخوردار می‌باشند و در آن‌ها ایجاد جرقه نمی‌شود و نتیجتاً انفجار رخ نمی‌دهد.

مخازن سیلندری GRP روزمینی: این مخازن معمولاً جهت ذخیره مواد شیمیایی به کار می‌روند. از آنجا که مواد شیمیایی خورنده می‌باشند مقاومت به خورندگی این مخازن بالاست. همچنین در مناطقی که رطوبت و یا ترکیبات شیمیایی مختلفی در محیط وجود دارد کاربرد این نوع مخازن بیشتر است. این نوع مخازن بسته به نوع استفاده به صورت افقی و عمودی به کار برده می‌شوند.

مخازن سیلندری GRP هوایی: این نوع مخازن معمولاً جهت ذخیره آب می‌باشند و در ارتفاع‌های بالا کاربرد دارند. وزن پایین از مزیت‌های مخازن در ارتفاع می‌باشد.

مخازن سیلندری GRP حامل: به دلیل اینکه در جابجایی سیال هر چه وزن کمتر باشد انتقال مخزن حاوی آن آسان‌تر می‌باشد، این نوع مخازن علاوه بر مقاومت بالای مکانیکی از وزن پایینی برخوردار می‌باشند.

نوع ساخت:

Filament winding: بدنه با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک به روش الیاف پیچی ضربدری (cross winding) تولید می گردد. زاویه مناسب جهت پیچش الیاف و ضخامت مورد نیاز در طراحی مخزن با انجام محاسبات پایداری واستحکام مطابق با استانداردهای بین المللی صورت می پذیرد.

Hand lay up (لایه‌گذاری دستی): لایه‌های الیاف شیشه Multi axial Woven Roving & Woven Roving & Chopped Mats آغشته به رزین با مقاومت بسیار بالا در مقابل محیط‌های اسیدی و شیمیایی به دور قالب پیچیده می‌شوند. تعداد و نوع لایه‌ها وضخامت مورد نیاز بدنه مخزن با انجام محاسبات پایداری واستحکام مطابق با استانداردهای موجود مشخص می‌شود.

 


search