ex-sh-00029

شرکت فراپاکس شیراز با حضور در دهمین نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران اقدام به ارایه آخرین دستاوردهای خود که مرتبط با صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب نمود که با استقبال کسترده بازدیدکنندگان روبرو شد.

 

 

 

 

 

 

 


search